Chính sách giao hàng

Cách thức thanh toán chi phí vận chuyển

Thanh toán trực tiếp chi phí vận chuyển cho nhân viên vận chuyển hàng hóa.

Thanh toán chuyển khoản cho Lác shop bao gồm tiền hàng và tiền vận chuyển. Bảng cước phí vận chuyển được áp dụng theo bảng cước của đối tác vận chuyển.

 

Question and answer

Tôi có thể nhận được đơn hàng ở đâu?

– Đơn hàng có thể được gửi tới địa chỉ do quý khách chọn (nhà riêng, cơ quan).

Quốc gia giao hàng có được khác với quốc gia mua hàng không?

– Không. Quốc gia giao hàng phải luôn giống với quốc gia mua hàng.

Mất bao lâu thì đơn hàng của tôi sẽ đến?

– Thời gian giao hàng tiêu chuẩn và giao hàng tại Cửa hàng là từ 3 đến 7 ngày làm việc.